kajari geet sharda Sinha Ji

Are Rama Bhadon Rain Andhiyaari –Sharda Sinha Kajari Geet Lyrics.

अरे रामा भादों रैन अंधियारी अरे रामा भादो रैन अंधियारी, बदरिया छाई रे रामा, अरे रामा भादो रैन अंधियारी, बदरिया...