Hari Bhajan Vishnu ji ke bhajan hari vishnu bhajan krishna bhajan krishna ji ka bhajan

Aaj hari aaye vidur ghar paahun–Sri Hari Bhajan

आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए विदुर घर पाहुना,आज हरि आए विदुर घर पाहुना,आज हरि आए विदुर...