hamare bhole baba ko mana lo

Hamare bhole baba ko mana lo/Bhole Baba Bhajan Lyrics In Hindi.

हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका दिल चाहे,हमारे भोले बाबा...