ganesh stuti

Om Manglam Ganeshay Manglam Lyrics In Hindi.

ॐ मंगलम् गणेशाय मंगलम् ॐ मंगलम्, गणेशाय मंगलम्,ॐ मंगलम्, गणेशाय मंगलम्,ॐ मंगलम्, गणेशाय मंगलम्,ॐ मंगलम्, गणेशाय मंगलम्,जय जय गौरी सुताय...