ganesh ji bhajan

Gaura Ganesh lai kaiyan ganesh lai kaiyan–Ganesh Ji Bhajan Lyrics In Hindi.

गौरा गणेश लै कईयां गौरा गणेश लै कईयां,गणेश लै कईयां,हाय रामा, गौरा गणेश लै कईयां,हाय रामा, गौरा गणेश लै कईयां,गौरा...