banni ka geet likha hua lyrics

Banna deewana banni deewani–Banna geet lyrics Hindi mein.

बन्ना दीवाना बन्नी दीवानी बन्ना दीवाना, बन्नी दीवानी,बन्ना दीवाना, बन्नी दीवानी,दोनों ही दीवाने हो गए,दोनों ही दीवाने हो गए,बन्ना दीवाना,...