bachche ke janam ka geet

Mukhde se parda hatao jara–Sohar/Jachcha Geet/Lokgeet.

मुखड़े से परदा हटाओ जरा सोड़े मुखड़े से परदा हटाओ जरा,सोड़े मुखड़े से परदा हटाओ जरा,जच्चा तेरा बच्चा दिखाओ जरा,जच्चा...