Pitar Ji Bhajan

Pitron ka dhyan lagao ji/Piter ji ke bhajan.

पितरों का ध्यान लगाओ जी पितरों का ध्यान लगाओ जी,पितरों को मान बढ़ाओ जी,पितरों का ध्यान लगाओ जी,पितरों को मान...