Lalna ko palna jhula rahi re/Janmashtami Bhajan.

ललना को पलना झूला रहीं रे

ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया।।

कभी पलना कभी गोदी उठावें,
कभी पलना कभी गोदी उठावें,
अपने ललन को झूला झूलावें,
अपने ललन को झूला झूलावें,
कभी-कभी लोरी सुना रहीं रे देखो यशोमती मैया,
कभी-कभी लोरी सुना रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया।।

मेरा मुन्ना कृष्ण कन्हैया,
मेरा मुन्ना कृष्ण कन्हैया,
आज बनी मै यशोदा मैया,
आज बनी मै यशोदा मैया,
मन में बहुत हर्षाय रहीं रे देखो यशोमती मैया,
मन में बहुत हर्षाय रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया।।

उबटन मलमल लाल नहलावें,
उबटन मलमल लाल नहलावें,
चंदन का वो तिलक लगावें,
चंदन का वो तिलक लगावें,
माखन मिश्री खिला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
माखन मिश्री खिला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया।।

सबसे ऊंचा मेरे लाला को झूला,
सबसे ऊंचा मेरे लाला को झूला,
ब्रह्मा विष्णु झूला रहे झूला,
ब्रह्मा विष्णु झूला रहे झूला,
मंद मंद मुस्काए रहीं रे देखो यशोमती मैया,
मंद मंद मुस्काए रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
यशोमती मैया यशोदा मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया,
ललना को पलना झूला रहीं रे देखो यशोमती मैया।।

You may also like...

Leave a Reply